Het Condé                    Biologische varkenshouderij

 

Ons bedrijf

 

"Bijzonder is dat dit bedrijf bijna uit hobby is ontstaan. De varkens van mijn vader werden al op stro gehouden en dit is langzaam verder uitgebreid", aldus Coen.  

"Mijn vader liep voorop in zijn werkwijze, de varkens hadden toen al meer ruimte, maar hier kreeg hij geen meerwaarde voor." In 1998 is het bedrijf officieel omgeschakeld naar de biologisch varkenshouderij. "We hebben een goede keuze gemaakt, de markt voor scharrelvlees kwam in verdrukking en door de biologische werkwijze konden we ons blijven onderscheiden."  

Inmiddels is Het Condé uitgebreid tot 500 zeugen en 900 vleesvarkens. De biggen en vleesvarkens worden voor het grootste deel verkocht aan De Groene Weg.  

"Voor biologisch is dit groot, op ons bedrijf houden we het grootste aantal zeugen hier in Nederland. Het is hard gegaan, in 2002 stond dit nog op 80 zeugen en 500 vleesvarkens."  

We doen dit samen met twee fulltime medewerkers en 1 parttimer. Cindy is verantwoordelijk voor de financiële boekhouding, personeelszaken, website en algemene administratie. "We hebben bewust voor een groter bedrijf gekozen. We werken niet graag alleen. Wel proberen we met zo min mogelijk mankracht, zoveel mogelijk werk te verzetten. Daarnaast zijn we door de medewerkers ook flexibeler in geval van ziekte of in vakantieperiodes."  

Daarnaast kunnen door de schaalgrootte gemakkelijker innovaties worden doorgevoerd. Zo worden de stallen bijvoorbeeld verwarmd door een biomassakachel en werken we met autonome mestschuiven onder de roosters. Dit verlicht de arbeid en het schoonmaken van de hokken gaat veel sneller. "We zoeken constant methoden om efficiënter te gaan werken, maar dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de zorg voor de dieren en de technische cijfers. Wat we doen, willen we graag goed doen. Op alle fronten."

Daarmee is er ook antwoord gegeven op de veelgestelde vraag of er wel aandacht is voor alle dieren op een groot bedrijf. Juist de zorg voor de dieren moet zo goed mogelijk zijn. Zonder goed verzorgde dieren is er geen basis voor een gezond bedrijf. Elke dag lopen er 2 medewerkers in de kraamstal. En die gaan zich pas bezighouden met ander werk nadat alle zeugen en biggen optimaal verzorgd zijn. Coen neemt naast de dragende zeugen de gespeende biggen en vleesvarkens voor zijn rekening. Juist de 'extra ogen' op het bedrijf zorgen er voor dat de signalen van dieren snel worden opgemerkt en kan worden gereageerd waar en op welke manier dat nodig is. Op deze manier is optimale zorg voor alle dieren gewaarborgd.    

In 2009 is Het Condé door de wijze van bedrijfsvoering genomineerd voor de landelijke verkiezing Agrarisch Ondernemer van het jaar, georganiseerd door het Agrarisch Dagblad. Niet gewonnen, maar de nominatie op zich was al een prachtig teken van erkenning.  Ook voor de algehele biologische varkenshouderij. 

"Wel zijn we dat zelfde jaar Raalter Ondernemer van het Jaar 2009 (ROJA) geworden in de categorie 'Agrarisch'." Die prijs wordt elk jaar tijdens de ondernemersmiddag van het Raalter Stöppelhaene-feest uitgereikt.

De biologische werkwijze is in grote lijnen hetzelfde als het conventionele, gangbare proces. "Het grote verschil is dat wij graag vlees produceren voor mensen die bewust met voeding omgaan", aldus Coen. Biologische varkens mogen vaker het land in, worden gehouden op stro, hebben grotere hokken met uitloop; leven dus een vrijer leven. "Het is leuk om op deze manier varkens te houden. Je hoeft geen consument meer uit te leggen wat je doet, biologisch is inmiddels zo bekend. Die meerwaarde van de biologische varkenshouderij zorgt voor voldoening."